Paslaugų teikimo taisyklės

SERV.LT paslaugų teikimo sąlygos

Greita navigacija

Administracija įsipareigoja užtikrinti 99.8% nepertraukiamą darbo stočių veikimą (metinė statistika), bei ne prastesnį kaip 100 mbps abipusį duomenų perdavimo greitį iki Lietuvos interneto tinklo.
IĮ Retrogama, toliau SERV.LT, neatsako už serveriuose saugomų duomenų praradimą, klientų turimo interneto ryšio spartą, tinklo sutrikimus kelyje tarp Kliento darbo stoties ir SERV.LT darbinės stoties kurioje yra patalpinta kliento svetainė(s) ar elektroninis paštas.

Leidžiama tai kas nedraudžiama ir nepažeidžia Lietuvos Respublikos  įstatymų

1. Draudžiama

1.1. Visų rūšių SPAM.
1.2. Nelegalios programinės įrangos platinimas.
1.3. Torrent svetainės.
1.4. Visų rūšių veika galinti pakenkti mūsų bei kitų internetinių stočių darbui. Tiesioginis ar netiesioginis kenkimas kompiuterinių sistemų  tinklų veikimui ar saugumui ( neapsiribojant ne pagal instrukcijas įdiegtos TVS ar kitos sistemos naudojimu, nesavalaikiu atnaujimu programinės įrangos, masiniu 777 teisių suteikimu, nutolusių servisų skenavimu ir kt.)
1.5. Vaikų pornografija, rasizmas, tautinių ir kitų mažumų ir visa kita galima diskriminacija.

1.6. IRC serveriai.*
1.7. Visų rūšių proxy.*
1.8. Eggdrop (IRC botai).*
1.9. Realaus laiko žaidimai.*
1.10. Shoutcast.*
* Pažymėti punktai negalioja Dedikuotų ir Virtualiai Dedikuotų Serverių savininkams.

Administracija pasilieka teisę papildyti draudžiamos veikos sarašą siekdama užtikrinti kokybišką darbo stočių darbą.

Pažeidus 1.1 – 1.5 šių taisyklių punktus, paslaugų teikimas nutraukiamas nedelsiant ir neatlygintinai.

2. Kliento duomenys ir informacijos talpinimas
2.1. Informacija pateikta tinklapiuose turi neprieštarauti Lietuvos Respublikos įstatymams bei EU direktyvoms.
2.2. Suaugusiems skirti tinklapiai turi turėti atitinkamus perspėjimus.
2.3. Administracija neatsako už klientų svetainėse pateiktą informaciją.
2.4. Administracija neteikia jokios informacijos apie savo klientus tretiems asmenims, išskyrus atvejus numatytus Lietuvos Respublikos įstatymuose su atitinkamų struktūrų patvirtintais raštiškais reikalavimais. Prieš suteikiant tokią informaciją, jei tai teisėta ir įmanoma, apie tai  Klientas informuojamas nedelsiant.
2.5. Klientas pateikia teisingą informaciją apie save ir sutinka, kad ši informacija būtų saugoma SERV.LT duomenų bazėje.
2.6. Vartotojui kilus neaiškumams dėl techninių stoties parametrų ar sutrikimų su administracija susisiekti galima elektroniniu paštu pagalba@serv.lt Būtina rašyti iš elektroninio pašto adreso, kuris registruotas mūsų sistemoje, kitu atveju, užklausimas bus nepriimtas.
2.7. Administracija neteikia konsultacijų programavimo, bei tinklapių kūrimo klausimais. Klientas savo jėgomis atlieka visus svetainės priežiūrios darbus.
2.8. Draudžiama perduoti virtualaus ar virtualiai dedikuoto serverio valdymą tretiems asmenims, prieš tai nesuderinus su SERV.LT administracija. Pažeidus šį punktą, administracija pasilieka teisę sustabdyti paslaugos teikimą be atskiro perspėjimo.
Svetainės kuriose nusižengta pirmo šių taisyklių punkto reikalavimui yra stabdomos be perspėjimo neatlygintinai.
3. Paslaugų apmokėjimo / aktyvavimo tvarka

3.1. Paslaugų apmokėjimas nesant specialios sutarties.

Nesant sutarties tarp vartotojo ir paslaugos teikėjo, paslaugos užsakymas nėra terminuotas. Tai reiškia, paslaugos teikimas yra neterminuotas ir apie nutraukimą klientas privalo iš anksto informuoti SERV.LT. Atsiskaitymo už paslaugas tvarka yra sekanti:

Paslauga apmokama nustatytam laikotarpiui iš anksto. Galima rinktis 1,3,6,12,24,36 mėnesių laikotarpius, jeigu jie yra numatyti konkrečiai paslaugai.

Jeigu mokama banko pavedimu, įrašas apie gautas lėšas vartotojo skydelyje gali atsirasti 1-3 darbo dienų eigoje, nes patikrinimas atliekamas rankiniu būdu. Mokant per automatines mokėjimo sistemas, pakeitimai atliekami realiam laike. Jeigu mokate po mokėjimo datos, rekomenduojame užpildyti pagalbos paraišką, nurodant atlikto pavedimo duomenis, datą. Tokiu būdu bus galima sustabdyti bereikalingą automatinį sąskaitos blokavimą.

Sąskaita naujam mokėjimui yra sugeneruojama ir išsiunčiama likus 7 dienoms iki apmokėto termino pabaigos. Jeigu mokėjimas negautas pasibaigus apmokėtam periodui, tą pačią dieną išsiunčiamas priminimas apie neapmokėtą sąskaitą. Per sekančias 3 dienas išsiunčiami dar 2 priminimai apie vėluojantį mokėjimą. Negavus mokėjimo per 3 kalendorines dienas po mokėjimo datos, vartotojo sąskaita automatiškai blokuojama ir apie tai informuojamas sąskaitos savininkas elektroniniu laišku. Nuo 2008 m. sausio 1d. visa valdymo sistema pilnai automatizuota, tai yra nesant informacijos apie gautą mokėjimą, blokavimas vyksta automatiškai kiekvieną naktį tarp 02 – 04 valandos. Automatiniu būdu neblokuojamos sąskaitos vartotojų, kurie turi „Patikimo Kliento“ statusą.

Dedikuoti serveriai privalo būti apmokėti iki datos, kuri nurodyta sąskaitoje. Jeigu matote, kad galite vėluoti, prašome mus informuoti.

IĮ Retrogama neatsako už nuostolius, kuriuos patiria svetainės savininkai sustabdžius svetainės veikimą dėl neapmokėtos sąskaitos ar dėl kitos priežasties, nurodytos šiose taisyklėse. Taip pat, sustabdymo laikotarpis neįtakoja atsiskaitymo už paslaugas termino. Svetainė aktyvuojama tuo atveju, jeigu pilnai apmokamas visas laikotarpis. Tai yra, jeigu paslaugos teikimas buvo sustabdytas praėjus 7 dienoms, po sąskaitos sugeneravimo, o Jūs už paslaugas apmokėjot praėjus 30 d., tai Jums tą pačią dieną (priklausomai nuo mėnesio dienų skaičiaus) bus sugeneruota nauja sąskaita. Tai yra, Jūs sumokat už tas dienas, kurias svetainė buvo laikoma serveryje.

Jeigu prieglobos paslauga bendrame serveryje nepratęsiama 60 dienų laikotarpyje nuo paskutinės neapmokėtos sąskaitos sugeneravimo, visi duomenys šalinami automatiškai ir be papildomo perspėjimo. Po šios dienos, svetainės duomenys kažkurį tai laiką gali būti (bet ne visada) atstatyti iš rezervinių kopijų, už 15 EUR vienkartinį mokestį, ir tik naujai užsakius mūsų paslaugas ne trumpesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui.

VPS/VDS/ Dedikuotuose serveriuose talpinti duomenys nesant apmokėjimo nesaugomi.

Esant dėl įsiskolinimo užblokuotai sąskaitai, priėjimas prie rezervinių kopijų suteikiamas už papildomą 15 EUR  vienkartinį mokestį.


3.2. Paslaugų apmokėjimas sudarius sutartį vykdomas taip, kaip numatyta sutartyje. Visa aukščiau paminėta tvarka negalioja.

3.3. Paslaugos aktyvuojamos ne vėliau kaip per 24 valandas nuo apmokėjimo.

4. Pinigų grąžinimo garantija

Jeigu per 30 dienų nuo užsakymo momento pastebėsite, kad Jums mūsų paslaugos netinka, pinigai bus grąžinami sekančia tvarka:

4.1. Bendro talpinimo planams – pilnai.
4.2. Virtalūs serveriai (VPS/VDS) – pilnai tik bus išskaičiuota pilna mėnesinės programinės įrangos kaina (jeigu buvo užsakyta).

4.3. Individulūs serveriai – bus išskaičiuotas įrengimo mokęstis pagal svetainėje pateiktas kainas, nepriklausomai nuo to, ar už serverio įrengimą mokėjote ar ne, taip pat licenzijuotos programinės įrangos pilna mėnesio kaina (jeigu buvo užsakyta programinė įranga) ir suma už laikotarpį, nuo faktinio naudojimo pradžios iki atsisakymo momento.
4.4. Pinigų grąžinimas  galimas tik esant aktyviai paslaugai. Jeigu paslauga buvo suspenduota dėl šių taisyklių pažeidimo, pinigai negrąžinami.

5. Atsisakymas nuo paslaugos

Norint atsisakyti mūsų paslaugų, Jums būtina prisijungti prie vartotojų srities ir pareikalauti paslaugos nutraukimo iš anksto.

5.1. Bendro talpinimo planams, virtualiai dedikuotiems serveriams atsisakymas turi būti pateiktas iki mokėjimo dienos.
5.2. Dedikuotiems serveriams atsisakymas nuo paslaugos turi būti pateiktas prieš 14 kalendorinių dienų iki apmokėto termino pabaigos.

Svarbu: Jeigu atsisakymas pateikiamas pavėlavus, klientas privalo apmokėti pilną sąskaitoje nurodytą laikotarpį.

Atsisakymui nuo paslaugos prie kiekvieno užsakymo aprašymo čia >> „Rodyti detales“ yra mygtukas su užrašu „Pareikalauti nutraukimo“. Jeigu nerandate kaip atsisakyti nuo paslaugos, prašom užpildyti pagalbos paraišką mokėjimo skyriui.

Labai prašome, atsisakant paslaugos įrašyti komentarą atitinkamoje formoje, kodėl mūsų paslaugos netinka. Tai padės mums kelti paslaugos kokybę.

Didelis Jums ačiū už tai.

6. Paslaugos teikimo suspendavimas arba nutraukimas

IĮ Retrogamapasilieka teisę suspenduoti arba visiškai nutraukti paslaugos arba visų paslaugų teikimą šiais atvejais:

6.1. Esant neapmokėtai bent vienai sąskaitai.
6.2. Jeigu pasinaudojus IĮ Retrogama paslaugomis buvo vykdoma neteisėta veika.
6.3. Klientas ignoruoja IĮ Retrogama administratoriaus rekomendacijas siekiant
6.4. IĮ Retrogama pasilieka teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Klientas nesutinka su šiomis taisyklėmis, akivaizdžiai nepatenkintas jam suteikiamos paslaugos kokybe ir reiškia nepagrįstas pretenzijas IĮ Retrogama adresu. Vienašališkai nutraukdama sutartį, IĮ Retrogama grąžina nepanaudotas lėšas į nurodytą saskaitą, bei įsipareigoja suteikti 30 d. terminą Kliento svetainės perkėlimui. Šio termino eigoje IĮ Retrogama užtikrina stabilų paslaugos veikimą, tačiau neprivalo suteikti jokios techninės pagalbos Klientui.

Apie paslaugos suspendavimą, klientas informuojamas elektroniniu laišku arba administratorius užpildo „Pagalbos paraišką“ adresuotą klientui.
Paslaugos teikimo atnaujinimas numatomas kiekvienai paslaugai atskirai ir apie tai informuojama priminimuose apie neapmokėtas sąskaitas. Jeigu klientas 7 dienų laikotarpyje nuo paslaugos suspendavimo nesikreipia dėl paslaugos apmokėjimo, visi duomenys naikinami.
7. Lojalaus Kliento statusas

Šis statusas SERV.LT klientui suteikiamas automatiškai, jeigu klientas naudojosi mūsų paslaugomis 12 mėnesių be pertraukos. Lojaliems klientams automatinis blokavimas atjungtas, gali būti taikomos įvairios lengvatos bei nuolaidos.
Pastaba: Administracija pasilieka teisę papildyti šias taisykles pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir EU direktyvas.

Vykdydamos šią sutartį šalys bendrauja per IĮ Retrogama paslaugos valdymo pultą arba viena kitos pateiktais el. pašto adresais. Šalių susitarimu minėtais būdais perduota korespondencija laikoma tinkamai perduota kitą dieną.

8. Slapukai

SERV.LT nesaugo jokių slapukų apart vieno, kuris reikalingas Klientų apskaitos sistemai. Visi kiti slapukai yra Google Analytics ir matomi paveikslėlyje:

 

                                                                                                                                  

        Klientas, apmokėdamas užsakomą arba pratęsiamą Paslaugą, patvirtina, jog atidžiai susipažino su sutarties sąlygomis pats, arba padedamas IĮ Retrogama, išsiaiškino sąlygų prasmę ir teisinę reikšmę. Dėl siūlomų sąlygų jam nekyla jokių neaiškumų ir jis visiškai sutinka su Paslaugos teikimo sąlygomis nurodytomis Paslaugų Teikėjo interneto svetainėje.

 

Greita navigacija